آخرین مطالب سایت

شبکه‌های اجتماعی

به دنبال کنندگان ما در اینستاگرام بپیوندید

فالو

از طریق لینکدین با ما در ارتباط باشید

کلیک

خدمات تحلیل پتنت و رصد فناوری

خدمات تحلیل پتنت و رصد فناوری

در دنیای امروز، شاهد رشد چشمگیر عرضه فناوری های نوین به بازار می‌باشیم که این امر موجب تغییرات شگرف در نسل فناوری‌های قدیمی شده است. در این راستا، تحلیل پتنت ابزاری قدرتمند بوده که در بسیار از اقتصادهای در حال رشد در دنیا، شرکت‌ها برای شناخت گرایش فناوری‌های نوین و همچنین پر کردن فاصله فناوری خود از آن استفاده می‌کنند.

در یک پروژه‌ی تحلیل پتنت، همه پتنت‌های یک حوزه خاص از فناوری بر اساس اطلاعات و تقاضای مشتری گردآوری شده و اطلاعات ارزشمندی مانند سمت و سوی فناوری، شناخت فناوری های برتر، راه حل های فنی برای حل مشکلات موجود، نحوه فعالیت شرکت‌های مطرح حول آن فناوری، شناسایی اجزای کلیدی فناوری، تحلیل پتنت‌های مطرح و کلیدی منتشر شده توسط آن‌ها استخراج شده و در نهایت نقشه ای جامع از آن فناوری ترسیم می‌گردد.

لازم به ذکر است که فرایند تحلیل پتنت بر پایه اطلاعات اسنادی پتنت‌ها می‌باشد و با توجه به اطلاعات ارزشمند فنی و حقوقی موجود در آن‌ها، فرایند مذکور ابزاری کلیدی برای استفاده از این اطلاعات است. بر همین اساس، شرکت‌های بزرگ فناور جهان به دنبال رصد پتنت‌های ارائه شده توسط رقبا هستند، چرا که به‌روزترین اطلاعات مورد نیاز برای آینده کاری خود را با رصد اطلاعات ارائه شده در پتنت‌ها می‌توانند دنبال نمایند.

خدمات تحلیل پتنت و رصد فناوری
انواع تحلیل پتنت
پروژه‌های تحلیل پتنت در شرکت ایده سازان به دو روش تحلیل پتنت نیمه ماشینی و تحلیل پتنت انسانی انجام می‌شوند.
تحلیل پتنت نیمه ماشینی
تحلیل پتنت نیمه ماشینی

این نوع از تحلیل پتنت مناسب آن دسته از مشتریانی است که نیاز به اطلاعات کلی در یک حوزه از فناوری دارند، به عنوان مثال، به دنبال اطلاعات مربوط به روند زمانی توسعه یک فناوری و/یا شناسایی بازیگران اصلی در آن حوزه می¬باشند. آنالیزهای مربوط به این نوع از تحلیل پتنت غالبا از منظر حقوقی، رصد محیط رقبا و مطالعات بازار ارزشمند است. این آنالیزها در دو سطح استراتژیک (بررسی روند ثبت پتنت‌ها و جستجو پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها) و رقابتی (رقبا و رصد فعالیت‌های ثبت اختراع آن‌ها، شناسایی رقبای تازه و قدرتمند، بررسی روند فناوری و تجزیه و تحلیل وضعیت بازار) انجام می‌گیرد.

تحلیل پتنت انسانی
تحلیل پتنت انسانی

این نوع از تحلیل پتنت مناسب آن دسته از مشتریانی است که نیاز به اطلاعات بسیار وسیعی در مورد یک حوزه از فناوری دارند. بر اساس این نیاز، آنالیزهای مربوط به این نوع از تحلیل پتنت در سطوح وسیعی انجام شده و بر اساس مطالعه دقیق پتنت‌ها انجام می¬شود. این آنالیزها شامل تجزیه و تحلیل جزء به جزء در سطوح مختلف فنی (استخراج اطلاعات فنی کلیدی از متن پتنت)، استراتژیک (بررسی روند ثبت پتنت‌ها و جستجو پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها) و رقابتی (رقبا و رصد فعالیت‌های ثبت اختراع آن‌ها، شناسایی رقبای تازه و قدرتمند، بررسی روند فناوری و تجزیه و تحلیل وضعیت بازار) بر مبنای اطلاعات استخراج شده از پتنت‌ها می‌باشد.

نمونه ای از پروژه‌های تحلیل پتنت انجام شده به سفارش مشتریان

صنایع آلیاژی و مواد

 

عمران، راه و ساختمان

بهداشت، پزشکی، دارو و درمان

صنعت برق

شیمی و مهندسی فرآیند

 

مکانیک و انرژی

 

نساجی

روند انجام پروژه
گام اول تحلیل پتنت

گام اول:

تکمیل و ارسال فرم نیاز سنجی توسط کارفرما بر اساس اهداف و نیازهای موردنظر

(جهت دریافت فرم نیازسنجی و راهنمایی لازم برای تکمیل آن با همکاران بخش تحلیل پتنت این شرکت تماس داشته باشید)

گام دوم تحلیل پتنت

گام دوم:

تعریف مسأله، جستجوی اولیه برای تعیین ابعاد حدودی پتنت‌ها در زمینه مورد نظر و ارائه شرح خدمات پروژه به کارفرما

گام سوم تحلیل پتنت

گام سوم:

استخراج داده‌ها و مطالعه و تحلیل آن‌ها

موارد قابل تحویل به مشتری

بر حسب نوع پروژه تحلیل پتنت انجام شده (نیمه ماشینی یا انسانی) و نیاز کارفرمایان ، اقلام قابل تحویل می‌توانند شامل موارد زیر باشند: