آخرین مطالب سایت

شبکه‌های اجتماعی

به دنبال کنندگان ما در اینستاگرام بپیوندید

فالو

از طریق لینکدین با ما در ارتباط باشید

کلیک

فتح‌الله فرهادی

در خصوص ارزیابی پروژه تحلیل پتنت فرایندهای گوگردزدایی هیدروژنی از برش‌های نفتی که در دی ماه سال ۱۳۹۶ به اتمام رسید، به استحضار می‌رساند، چگونگی انجام پروژه، تعامل مجری و کارفرما و همچنین نتایج ارائه شده مورد تائید و رضایت اینجانب و تیم تخصصی دانشگاه صنعتی شریف است.

فتح‌الله فرهادی

مجری طرح گوگردزدایی از برش‌های نفتی دانشگاه صنعتی شریف